Op 18 juli 2017 heeft het College de inspraakrapportage met het ontwerp voor de Herinrichting Velserduinplein vastgesteld.

Het aangepaste ontwerp voor de herinrichting van het Velserduinplein is in december 2016 opgesteld.

Velserduinplein

Bij het tot stand komen van dit ontwerp heeft het wijkplatform een belangrijke rol gespeeld. We zijn diverse keren door de plannenmakers uitgenodigd om mee te denken.